پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

محمد باقر عباسی


فراخوان مناقصه عمومی خرید سیصد تن قیر ۶۰*۷۰

فراخوان مناقصه عمومی خرید سیصد تن قیر ۶۰*۷۰

فراخوان مناقصه عمومی خرید سیصد تن قیر ۶۰*۷۰ شهرداری شوشتر درنظردارد مناقصه عمومی خرید سیصد تن قیر ۶۰*۷۰ را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها…
نوشته شده در تاریخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۲ | نظر بدهید
ادامه ...

نوشته شده در تاریخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۰ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی اجرای یک طرفه رواق خیابان طالقانی حد فاصل خیابان سادات تا چهارراه امام (ره)

فراخوان مناقصه عمومی اجرای یک طرفه رواق خیابان طالقانی حد فاصل خیابان سادات تا چهارراه امام (ره)

فراخوان مناقصه عمومی اجرای یک طرفه رواق خیابان طالقانی حد فاصل خیابان سادات تا چهارراه امام (ره) شهرداری شوشتر درنظردارد مناقصه عمومی اجرای یک طرفه رواق خیابان طالقانی حد فاصل خیابان سادات تا چهارراه امام (ره) را ازطریق سامانه تدارکات…
نوشته شده در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۰۱ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی فراخوان انتخاب مشاور جهت تهیه شناسنامه فنی پل های موجود در سطح شهر شوشتر

آگهی فراخوان انتخاب مشاور جهت تهیه شناسنامه فنی پل های موجود در سطح شهر شوشتر

آگهی فراخوان انتخاب مشاور جهت تهیه شناسنامه فنی پل های موجود در سطح شهر شوشتر شهرداری شوشتردر نظر دارد آگهی فراخوان انتخاب مشاور جهت تهیه شناسنامه فنی پل های موجود در سطح شهر شوشتر رابه اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.…
نوشته شده در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۸ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعه ،طراحی فنی و معماری ساماندهی ساحل آبی حد فاصل بند میزان تا بند گرگر به طول تقریبی ۷۰۰ متر و به مساحت هفت هکتار

آگهی فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعه ،طراحی فنی و معماری ساماندهی ساحل آبی حد فاصل بند میزان تا بند گرگر به طول تقریبی ۷۰۰ متر و به مساحت هفت هکتار

آگهی فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعه ،طراحی فنی و معماری ساماندهی ساحل آبی حد فاصل بند میزان تا بند گرگر به طول تقریبی ۷۰۰ متر و به مساحت هفت هکتار شهرداری شوشتردر نظر دارد مطالعه ،طراحی فنی و معماری ساماندهی…
نوشته شده در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۷ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  جهت نیروهای فضای سبز – تنظیف و حمل زباله

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نیروهای فضای سبز – تنظیف و حمل زباله

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نیروهای فضای سبز - تنظیف و حمل زباله شهرداری شوشتردرنظرداردمناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نیروهای فضای سبز - تنظیف و حمل زباله را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل…
نوشته شده در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۲ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد مزایده یک باب مغازه و محوطه پارکبانی در سطح شهر شوشتر را به صورت مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید . ( نوبت اول…
نوشته شده در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۶ | نظر بدهید
ادامه ...

بازدید سرپرست شهرداری و معاونت خدمات شهری شهرداری شوشتر از پروژه پیاده روسازی پارک جدیدالاحداث بهارستان واقع در ناحیه سه

بازدید سرپرست شهرداری و معاونت خدمات شهری شهرداری شوشتر از پروژه پیاده روسازی پارک جدیدالاحداث بهارستان واقع در ناحیه سه

بازدید سرپرست شهرداری و معاونت خدمات شهری شهرداری شوشتر از پروژه پیاده روسازی پارک جدیدالاحداث بهارستان واقع در ناحیه سه سرپرست شهرداری شوشتر؛ در تداوم بازدید های خود از پیشرفت فیزیکی پروژه پیاده رو سازی پارک جدیدالاحداث بهارستان واقع در…
نوشته شده در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۲۴ | نظر بدهید
ادامه ...

بازدید سرپرست و مدیران شهرداری از روند محوطه سازی و زیرسازی پارک احداث شده در جنب مقام متبرک امامزاده عبدالله

بازدید سرپرست و مدیران شهرداری از روند محوطه سازی و زیرسازی پارک احداث شده در جنب مقام متبرک امامزاده عبدالله

بازدید سرپرست و مدیران شهرداری از روند محوطه سازی و زیرسازی پارک احداث شده در جنب مقام متبرک امامزاده عبدالله
نوشته شده در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۲۲ | نظر بدهید
ادامه ...