پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی


سوابق مدیریتی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوشتر جناب آقای سید مهدی ایوبی

سوابق مدیریتی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوشتر جناب آقای سید مهدی ایوبی

مدیر روابط عمومی در دهه ۸۰ تا ابتدای دهه ۹۰ مسئول ورزش شهرداری شوشتر از دهه ۸۰ تا ۹۲ عضو کمیسیون کمیته مطالبات شهرداری از دهه ۸۰ تا هم اکنون مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوشتر از…
نوشته شده در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۵۹ | نظر بدهید
ادامه ...