پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری


سوابق مدیریتی ریاست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری جناب آقای محمد نجار زاده

سوابق مدیریتی ریاست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری جناب آقای محمد نجار زاده

کارشناس واحد شهرسازی و ساختمانی ۸۴ تا ۸۶ کارشناس دفتر فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی ۸۶ تا ۹۰ مسئول بودجه عمرانی شهرداری شوشتر و اعتبارات استانی و نماینده و رابط شهرداری با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان…
نوشته شده در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۴۷ | نظر بدهید
ادامه ...