پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

سازمان مدیریت حمل و نقل


سوابق مدیریتی ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل جناب آقای علیرضا تقی پور بیرگانی

سوابق مدیریتی ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل جناب آقای علیرضا تقی پور بیرگانی

ریاست دفتر شهردار ۸۳ تا ۹۰ سرپرست تاکسیرانی ۹۰ تا ۹۲ معاونت خدمات شهر شهرداری ۹۲ تا ۹۴ سرپرست تاکسیرانی و ترافیک و پایانه مسافربری ۹۴ تا ۹۶ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ۹۶ تاکنون
نوشته شده در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۱۰ | نظر بدهید
ادامه ...