پورتال شهرداری شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر

پورتال اطلاع رسانی وارتباطات مردمی شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر
پورتال شهرداری شوشتر

سخن سردبیر

... [ادامه]

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی


سوابق مدیریتی معاونت توسعه مدیریت و منابع جناب آقای ملک محمد منجزی

سوابق مدیریتی معاونت توسعه مدیریت و منابع جناب آقای ملک محمد منجزی

دهیار گوریه                                ۸۶ تا ۹۰ شهردار گوریه                             ۹۱ تا ۹۲ مسئول درآمد…
نوشته شده در تاریخ 27/08/1399 ساعت 05:27 | نظر بدهید
ادامه ...