پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

مناقصه و مزایده


آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد جایگاه سی ان جی شهرداری شوشتر واقع در میدان امام حسین (ع) را به صورت مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید . ( نوبت…
نوشته شده در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۰۵ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد یک باب مغازه واقع در ترمینال و ۶ باب مغازه واقع در بلوار ملاصدرا را به صورت مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید .…
نوشته شده در تاریخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۲ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مرحله دوم مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مرحله دوم مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مرحله دوم مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی شهرداری شوشتردرنظردارد نسبت به انجام معامله زیر ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام…
نوشته شده در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۷ | نظر بدهید
ادامه ...

شرکت در مرحله دوم فراخوان عمومی پروژه های  مشارکتی اداره سرمایه گذاری شهرداری شوشتر

شرکت در مرحله دوم فراخوان عمومی پروژه های مشارکتی اداره سرمایه گذاری شهرداری شوشتر

شرکت در مرحله دوم فراخوان عمومی پروژه های مشارکتی اداره سرمایه گذاری شهرداری شوشتر بمنظور توسعه شیوه های تشویق سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های توسعه و عمران شهری مصوب جلسه هیات عالی اداره سرمایه…
نوشته شده در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۳۸ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی شهرداری شوشتردرنظردارد نسبت به انجام معامله زیر ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید .…
نوشته شده در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۲ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی شهرداری شوشتردرنظردارد نسبت به انجام معامله زیر ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید .…
نوشته شده در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۴ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  جهت واحد های اداری و خدماتی شهرداری شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحد های اداری و خدماتی شهرداری شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحد های اداری و خدماتی شهرداری شوشتر شهرداری شوشتردرنظرداردمناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحد های اداری و خدماتی را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه…
نوشته شده در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۸ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد یک باب مغازه گلفروشی به متراژ ۸۲ متر مربع واقع در چهارراه شهید رجایی پارک شهید خدری را به صورت مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir…
نوشته شده در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۰۵ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان امام حسین ( ع ) تا میدان راه آهن

فراخوان مناقصه عمومی مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان امام حسین ( ع ) تا میدان راه آهن

فراخوان مناقصه عمومی مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان امام حسین ( ع ) تا میدان راه آهن شهرداری شوشتر درنظردارد مناقصه عمومی مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان امام حسین ( ع ) تا میدان راه آهن را ازطریق…
نوشته شده در تاریخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۱۸ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر

فراخوان مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر

فراخوان مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر شهرداری شوشتر درنظردارد مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تا ارائه…
نوشته شده در تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۱ | نظر بدهید
ادامه ...