پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

مناقصه و مزایده


فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی شهرداری شوشتردرنظردارد نسبت به انجام معامله زیر ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید .…
نوشته شده در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۲ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی شهرداری شوشتردرنظردارد نسبت به انجام معامله زیر ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید .…
نوشته شده در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۴ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  جهت واحد های اداری و خدماتی شهرداری شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحد های اداری و خدماتی شهرداری شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحد های اداری و خدماتی شهرداری شوشتر شهرداری شوشتردرنظرداردمناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحد های اداری و خدماتی را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه…
نوشته شده در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۸ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد یک باب مغازه گلفروشی به متراژ ۸۲ متر مربع واقع در چهارراه شهید رجایی پارک شهید خدری را به صورت مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir…
نوشته شده در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۰۵ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان امام حسین ( ع ) تا میدان راه آهن

فراخوان مناقصه عمومی مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان امام حسین ( ع ) تا میدان راه آهن

فراخوان مناقصه عمومی مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان امام حسین ( ع ) تا میدان راه آهن شهرداری شوشتر درنظردارد مناقصه عمومی مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان امام حسین ( ع ) تا میدان راه آهن را ازطریق…
نوشته شده در تاریخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۱۸ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر

فراخوان مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر

فراخوان مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر شهرداری شوشتر درنظردارد مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تا ارائه…
نوشته شده در تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۱ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحدهای تنظیف و حمل زباله

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحدهای تنظیف و حمل زباله

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحدهای تنظیف و حمل زباله شهرداری شوشتر درنظردارد مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحدهای تنظیف و حمل زباله را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه…
نوشته شده در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۰۵ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر شهرداری شوشتر درنظردارد فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت…
نوشته شده در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۲۷ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی گروهی ) جهت پرسنل شهرداری شوشتر

فراخوان مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی گروهی ) جهت پرسنل شهرداری شوشتر

فراخوان مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی گروهی ) جهت پرسنل شهرداری شوشتر شهرداری شوشتر درنظردارد فراخوان مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی گروهی ) جهت پرسنل شهرداری شوشتر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی…
نوشته شده در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۶ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی فراخوان  پیمانکار جهت انعقاد قرارداد مهندس مشاور

آگهی فراخوان پیمانکار جهت انعقاد قرارداد مهندس مشاور

آگهی فراخوان پیمانکار جهت انعقاد قرارداد مهندس مشاور شهرداری شوشتردر نظر داردطراحی دیواره حایل مسیر جاده صاحب الزمان ، را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. براین اساس از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت بعمل می آید بسته پیشنهادی خود…
نوشته شده در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۸ | نظر بدهید
ادامه ...