پورتال شهرداری شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر

پورتال اطلاع رسانی وارتباطات مردمی شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر
پورتال شهرداری شوشتر

سخن سردبیر

... [ادامه]

مناقصه و مزایده


تامین خدمات اداری و خدماتی

تامین خدمات اداری و خدماتی

شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند . *تامین خدمات اداری و خدماتی* تاریخ…
نوشته شده در تاریخ شهریور 27, 1398 ساعت 03:34 | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری

*آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری* 🔸بدینوسیله اعلام می گردد شهرداری شوشتر در نظر دارد به استناد مصوبه به شیوه نامه سرمایه گذاری اقدامات عمرانی ، خدماتی ، تفریحی ذیل را بعمل آورد لذا از اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد…
نوشته شده در تاریخ شهریور 27, 1398 ساعت 03:30 | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به مزایده فروش ۳ قطعه زمین مسکونی واقع در صحرای بلبل جنب تعاونی ۳ کارون اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد…
نوشته شده در تاریخ شهریور 27, 1398 ساعت 03:27 | نظر بدهید
ادامه ...

مناقصه

مناقصه

شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند . احداث چمن مصنوعی کوی سازمانی تیپ…
نوشته شده در تاریخ شهریور 27, 1398 ساعت 03:25 | نظر بدهید
ادامه ...

دعوت نامه مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه رجائی تا ورودی مسجد جامع

دعوت نامه مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه رجائی تا ورودی مسجد جامع

دعوت نامه مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه رجائی تا ورودی مسجد جامع اسناد مناقصه برآورد اولیه (۱) برآورد اولیه (۳) برآورد اولیه (۴) دعوتنامه
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 26, 1398 ساعت 07:07 | نظر بدهید
ادامه ...

دعوت نامه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهر شهرداری شوشتر

دعوت نامه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهر شهرداری شوشتر

دعوت نامه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهر شهرداری شوشتر اسناد اصلاحی ۹۸ -تنظیف و حمل زباله اسناد مناقصه آنالیز ۱ آنالیز ۲ آنالیز ۳ آنالیز ۴ آنالیز ۵ آنالیز۶ برآورد حقوق کارگران تنظیف دعوتنامه
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 26, 1398 ساعت 07:02 | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه عملیات نگهداری فضای سبز شهر شوشتر اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به امور قرداداهای این شهرداری نسبت به…
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 23, 1398 ساعت 06:21 | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه پیاده روسازی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه رجایی تا ورودی مسجد جامع اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به امور…
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 22, 1398 ساعت 03:19 | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

*آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر* شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری ( تنظیف و حمل زباله سطح شهر ) اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به امور قرداداهای…
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 22, 1398 ساعت 03:17 | نظر بدهید
ادامه ...

دعوت نامه استعلام بها جهت دیوارکشی ضلع غربی بهشت رضا

دعوت نامه استعلام بها جهت دیوارکشی ضلع غربی بهشت رضا

دعوت نامه استعلام بها شهرداری شوشتر در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق استعلام بها به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان تهیه ،حمل و نصب دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد ۳*۳متر جهت دیوارکشی ضلع غربی بهشت…
نوشته شده در تاریخ تیر 31, 1397 ساعت 10:51 | نظر بدهید
ادامه ...

آخرین دیدگاه‌ها