پورتال شهرداری شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر

پورتال اطلاع رسانی وارتباطات مردمی شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر
پورتال شهرداری شوشتر

سخن سردبیر

... [ادامه]

مناقصه و مزایده


دعوت نامه مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه رجائی تا ورودی مسجد جامع

دعوت نامه مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه رجائی تا ورودی مسجد جامع

دعوت نامه مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه رجائی تا ورودی مسجد جامع اسناد مناقصه برآورد اولیه (۱) برآورد اولیه (۳) برآورد اولیه (۴) دعوتنامه
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 26, 1398 ساعت 07:07 | نظر بدهید
ادامه ...

دعوت نامه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهر شهرداری شوشتر

دعوت نامه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهر شهرداری شوشتر

دعوت نامه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهر شهرداری شوشتر اسناد اصلاحی ۹۸ -تنظیف و حمل زباله اسناد مناقصه آنالیز ۱ آنالیز ۲ آنالیز ۳ آنالیز ۴ آنالیز ۵ آنالیز۶ برآورد حقوق کارگران تنظیف دعوتنامه
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 26, 1398 ساعت 07:02 | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه عملیات نگهداری فضای سبز شهر شوشتر اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به امور قرداداهای این شهرداری نسبت به…
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 23, 1398 ساعت 06:21 | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه پیاده روسازی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه رجایی تا ورودی مسجد جامع اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به امور…
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 22, 1398 ساعت 03:19 | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر

*آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر* شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری ( تنظیف و حمل زباله سطح شهر ) اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به امور قرداداهای…
نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 22, 1398 ساعت 03:17 | نظر بدهید
ادامه ...

دعوت نامه استعلام بها جهت دیوارکشی ضلع غربی بهشت رضا

دعوت نامه استعلام بها جهت دیوارکشی ضلع غربی بهشت رضا

دعوت نامه استعلام بها شهرداری شوشتر در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق استعلام بها به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان تهیه ،حمل و نصب دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد ۳*۳متر جهت دیوارکشی ضلع غربی بهشت…
نوشته شده در تاریخ تیر 31, 1397 ساعت 10:51 | نظر بدهید
ادامه ...

دعوت نامه استعلام بها دیوارکشی محل دفن زباله

دعوت نامه استعلام بها دیوارکشی محل دفن زباله

دعوت نامه استعلام بها شهرداری شوشتر در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق استعلام بها به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان تهیه ،حمل و نصب دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد ۳*۳متر جهت دیوارکشی محل دفن زباله…
نوشته شده در تاریخ تیر 31, 1397 ساعت 08:56 | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه و مزایده در تاریخ ۱ اردیبهشت

آگهی مناقصه و مزایده در تاریخ ۱ اردیبهشت

آگهی مزایده نوبت اول مربوط به لمپوست و دکه
نوشته شده در تاریخ خرداد 2, 1397 ساعت 08:25 | نظر بدهید
ادامه ...

آخرین دیدگاه‌ها