پورتال شهرداری شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر

پورتال اطلاع رسانی وارتباطات مردمی شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر
پورتال شهرداری شوشتر

سخن سردبیر

... [ادامه]

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی


سوابق مدیریتی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوشتر جناب آقای سید مهدی ایوبی

سوابق مدیریتی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوشتر جناب آقای سید مهدی ایوبی

مدیر روابط عمومی در دهه ۸۰ تا ابتدای دهه ۹۰ مسئول ورزش شهرداری شوشتر از دهه ۸۰ تا ۹۲ عضو کمیسیون کمیته مطالبات شهرداری از دهه ۸۰ تا هم اکنون مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوشتر از…
نوشته شده در تاریخ 02/09/1399 ساعت 04:59 | نظر بدهید
ادامه ...