سوابق مدیریتی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوشتر جناب آقای سید مهدی ایوبی

مدیر روابط عمومی در دهه ۸۰ تا ابتدای دهه ۹۰ مسئول ورزش شهرداری شوشتر از دهه ۸۰ تا ۹۲ عضو کمیسیون کمیته مطالبات شهرداری از دهه ۸۰ تا هم اکنون مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوشتر از ۸۹ تا هم اکنون