پورتال شهرداری شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر

پورتال اطلاع رسانی وارتباطات مردمی شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر
پورتال شهرداری شوشتر

سخن سردبیر

... [ادامه]

سازمان مدیریت حمل و نقل


سوابق مدیریتی ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل جناب آقای علیرضا تقی پور بیرگانی

سوابق مدیریتی ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل جناب آقای علیرضا تقی پور بیرگانی

ریاست دفتر شهردار ۸۳ تا ۹۰ سرپرست تاکسیرانی ۹۰ تا ۹۲ معاونت خدمات شهر شهرداری ۹۲ تا ۹۴ سرپرست تاکسیرانی و ترافیک و پایانه مسافربری ۹۴ تا ۹۶ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ۹۶ تاکنون
نوشته شده در تاریخ 01/09/1399 ساعت 05:10 | نظر بدهید
ادامه ...