پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی


سوابق مدیریتی معاونت توسعه مدیریت و منابع جناب آقای ملک محمد منجزی

سوابق مدیریتی معاونت توسعه مدیریت و منابع جناب آقای ملک محمد منجزی

دهیار گوریه                                ۸۶ تا ۹۰ شهردار گوریه                             ۹۱ تا ۹۲ مسئول درآمد…
نوشته شده در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۲۷ | نظر بدهید
ادامه ...