پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

مناقصه و مزایده


فراخوان مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر

فراخوان مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر

فراخوان مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر شهرداری شوشتر درنظردارد مناقصه عمومی پروژه استحکام بخشی صخره سنگی تپه الله اکبر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تا ارائه…
نوشته شده در تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۱ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحدهای تنظیف و حمل زباله

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحدهای تنظیف و حمل زباله

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحدهای تنظیف و حمل زباله شهرداری شوشتر درنظردارد مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحدهای تنظیف و حمل زباله را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه…
نوشته شده در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۰۵ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر شهرداری شوشتر درنظردارد فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت…
نوشته شده در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۲۷ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی گروهی ) جهت پرسنل شهرداری شوشتر

فراخوان مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی گروهی ) جهت پرسنل شهرداری شوشتر

فراخوان مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی گروهی ) جهت پرسنل شهرداری شوشتر شهرداری شوشتر درنظردارد فراخوان مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی گروهی ) جهت پرسنل شهرداری شوشتر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی…
نوشته شده در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۶ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی فراخوان  پیمانکار جهت انعقاد قرارداد مهندس مشاور

آگهی فراخوان پیمانکار جهت انعقاد قرارداد مهندس مشاور

آگهی فراخوان پیمانکار جهت انعقاد قرارداد مهندس مشاور شهرداری شوشتردر نظر داردطراحی دیواره حایل مسیر جاده صاحب الزمان ، را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. براین اساس از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت بعمل می آید بسته پیشنهادی خود…
نوشته شده در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۸ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  جهت نگهداری فضای سبز  شهر شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر شهرداری شوشتردرنظرداردمناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز شهر شوشتر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تا ارائه…
نوشته شده در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۲ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  جهت واحد های تنظیف و حمل زباله

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحد های تنظیف و حمل زباله

فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحد های تنظیف و حمل زباله شهرداری شوشتردرنظرداردمناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واحد های تنظیف و حمل زباله را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه…
نوشته شده در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۱۵ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر با داوطلبان واجد شرایط اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری و همچنین سایت ستاد به آدرسwww.setadiran.ir نسبت به…
نوشته شده در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۵۱ | نظر بدهید
ادامه ...

اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع همشهریان عزیز می رساند ؛ شهرداری شوشتر جهت انجام امورات خدماتی ناحیه ۴ معاونت خدمات شهری شهرداری شوشتر نیاز به جذب یک دستگاه نیسان جکدار با راننده دارد . لذا از علاقه مندان دعوت میگردد جهت کسب اطلاعات…
نوشته شده در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۵۰ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر با داوطلبان واجد شرایط اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری و همچنین سایت ستاد به آدرسwww.setadiran.ir نسبت به…
نوشته شده در تاریخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۱ | نظر بدهید
ادامه ...