پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

مناقصه و مزایده


مناقصه برون سپاری کنترل ساخت و سازهای شهری و ارتقاء سطح نظارت

مناقصه برون سپاری کنترل ساخت و سازهای شهری و ارتقاء سطح نظارت

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد مناقصه برون سپاری کنترل ساخت و سازهای شهری و ارتقاء سطح نظارت را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید . ( نوبت اول ) تاریخ…
نوشته شده در تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۶ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد مناقصه احداث پارک ۴۷ هکتاری پشت منطقه خانه سازی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید . ( نوبت اول ) تاریخ فروش اسناد مزایده ”…
نوشته شده در تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۷ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد مناقصه احداث ادامه رواق های خیابان طالقانی را به صورت مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید . ( نوبت اول ) تاریخ فروش اسناد…
نوشته شده در تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۴ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www0setadiran0irاقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت میگردد با مراجعه به سامانه مذکور و یا مراجعه به امور قراردادهای شهرداری…
نوشته شده در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۲ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد اجاره یک قطعه زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان و یک محوطه پارکبانی در سطح شهر را به صورت مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار…
نوشته شده در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۳ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مناقصه عمومی مطالعات و اجرای ممیزی و نوسازی املاک شهر شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی مطالعات و اجرای ممیزی و نوسازی املاک شهر شوشتر

فراخوان مناقصه عمومی مطالعات و اجرای ممیزی و نوسازی املاک شهر شوشتر شهرداری شوشتردرنظردارد نسبت به انجام معامله زیر ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت میگردد با مراجعه به سامانه مذکور…
نوشته شده در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۵۳ | نظر بدهید
ادامه ...

مناقصه

مناقصه

شهرداری شوشتر در نظر دارد جهت انجام امورات اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری (واحد اجراییات)تعداد دو دستگاه مزدا دوکابین را به صورت استیجاری بکارگیری نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری شوشتر-واحد قراردادها مراجعه نمایند. اطلاعات تماس ۰۶۱۳۶۲۲۲۰۱۳داخلی…
نوشته شده در تاریخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۳ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد جایگاه سی ان جی شهرداری شوشتر واقع در میدان امام حسین (ع) را به صورت مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید . ( نوبت…
نوشته شده در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۰۵ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر در نظر دارد یک باب مغازه واقع در ترمینال و ۶ باب مغازه واقع در بلوار ملاصدرا را به صورت مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید .…
نوشته شده در تاریخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۲ | نظر بدهید
ادامه ...

فراخوان مرحله دوم مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مرحله دوم مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی

فراخوان مرحله دوم مناقصه عمومی خرید دیوار بتنی پیش ساخته دور و ساده با ابعاد ۳*۳ همراه با پایه با عیار ۳۵۰ سیمان مصرفی شهرداری شوشتردرنظردارد نسبت به انجام معامله زیر ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام…
نوشته شده در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۷ | نظر بدهید
ادامه ...